Назад

Лентоотрезна машина Cosen SV-60110

ilustrace

Отрезни ленти за Cosen SV-60110

Отделни препоръчани отрезни ленти
7440 / 67 x 1,6 mm / 0,8/1
EPIC GP
в наличност
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 1,1/1,4
EPIC GP
в наличност
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 0,7/0,9
SiClone
в наличност
530,72 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 1,1/1,4
SiClone
в наличност
530,72 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 1,4/2
SiClone
в наличност
530,72 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 0,75/1,25
XP
в наличност
660,39 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 1,4/2
XP
в наличност
660,39 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 2/3
XP
в наличност
660,39 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 2/3
SBX ONE
515,13 лв с ДДС
7440 / 67 x 1,6 mm / 3/4
SBX ONE
515,13 лв с ДДС