Общи търговски условия

Общи търговски условия simonds.cz

Високото качество и традиции на лентите за банциг Simonds, заедно с нашите перфектни заваръчни шевове Ви гарантират най-добрия избор.

1. Уводни разпоредби

1. Настоящите търговски условия са валидни при покупка от електронния магазин simonds.bg. Електронният магазин се стопанисва от фирма Dudr Company s.r.o. Седалище на фирмата: Dudr Saw s.r.o., Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ, Идентификационен номер: 29305489, Данъчен номер: CZ29305489. Производствена база: Dudr Saw s.r.o., Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ. Условията дефинират и уточняват правата и задълженията на продавача и купувача.

2. Кога и как ще получа стоката?

След потвърждаване на поръчката по имейл, поръчката е валидна и приета от наша страна. Повечето обичайни стоки са на склад, затова експедираме периодично. Ще се свържем с вас. В Чехия пратките се доставят до 1–2 дни от експедицията на посочения от Вас адрес. В Словакия до 2–4 дни.

3. Доставка

За доставка в Чешката република и в Словакия използваме куриерска фирма DPD. Стоките се изпращам с наложен платеж, с фактура или могат да се получат лично.

4. Поръчка и сключване на договор за покупко-продажба

 1. Всички поръчки, подадени посредством Интернет магазина simonds.bg са ангажиращи. Изпращайки поръчката, купувачът потвърждава, че е запознат с настоящите търговски условия включително условията за рекламация и е съгласен с тях.
 2. Поръчката представлява предложение за договор за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба се сключва в момента на получаване на поръчаната стока от купувача.
 3. Условие за валидност на електронната поръчва е попълването на всички данни и задължителна информация, предвидени във формуляра.
 4. Мястото на доставка на стоката е адреса, посочен от купувача във формуляра за регистрация.
 5. Правото на собственост върху стоката преминава към купувача в момента на получаването ѝ, при условие, че е заплатена покупната цена.
 6. Попълвайки формуляра за регистрация или ангажираща поръчка посредством електронния магазин simonds.bg купувачът дава на продавача съгласие със събирането и архивирането на лични данни за купувача и неговите покупки.  
 7. Цените на лентите за банциг са с включено заваряване.

Продавачът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката ако данните за поръчката са непълни или предизвикват съмнения относно действителното намерение на клиента да поръча стоката. Продавачът ще информира клиента за отказа със съобщение, изпратено на имейла на клиента.

5. Прекратяване на договора за покупка (връщане на стоката)

Всички стоки, които предлагаме в електронния магазин simonds.bg са произведени по желание на клиента, следователно съгласно чл. 7 от новелизацията на Гражданския кодекс № 367/2000 купувачът не може да прекрати договора за покупка.

6. Извънсъдебно уреждане на потребителски спорове

По смисъла на разпоредбите на чл.1820 ал. 1) буква j) на Гражданския кодекс и чл. 14 ал. 1 и чл. 20d и следващите от закон № 634/1992, за защита на потребителите, продавачът информира, че потребителят може да подаде предложение за извънсъдебно разрешаване на потребителския спор към органа за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, който е Чешката търговска инспекция, както и на страницата www.coi.cz. Чешката търговска инспекция разглежда предложенията за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове по начина и при условията, определени в съответните правни разпоредби. За да бъдат изключени всякакви съмнения, нито една от разпоредбите на настоящите условия не изключва възможността потребителят да се обърне с претенциите си към цивилен съд.

Компетентният орган за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове по договор за покупка е Чешката търговска инспекция със седалище Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Идентификационен номер: 000 20 869, сайт: www.coi.cz. Платформата за решаване на спорове онлайн, намираща се на сайта http://ec.europa.eu/ consumers/odr може да се използва за разрешаване на спорове между продавача и купувача, произтичащи от договор за покупка.

7. Заключителни разпоредби

 1. Настоящите търговски условия са валидни във версията, която е публикувана на сайта на продавача в деня на изпращане на електронната поръчка от купувача.
 2. Изпращайки електронна поръчка, купувачът приема без възражения всички разпоредби на търговските условия в актуалната им версия към деня на изпращане на поръчката, както и валидната към деня на поръчката цена на поръчаната стока, включително разходите за доставка или пощенските разходи, посочени в електронния магазин simonds.cz, освен ако в конкретния случай не е договорено друго по доказуем начин. Изпратената поръчка поражда за купувача ангажимент, от който той не може да се откаже.
 3. Клиентът не може да откаже поръчката. Във всички случаи е необходимо договаряне с продавача.
 4. Участниците се договарят изрично по смисъла на разпоредбите на чл 262 ал. 1 от Търговския закон, че ако в търговските условия не е изрично определено друго, техните права и задължения се ръководят от Търговския закон и най-вече разпоредбите на неговия чл. 409 и следващите.