Назад

Лентоотрезна машина Eisele HBT 240

ilustrace

Отрезни ленти за Eisele HBT 240

Отделни препоръчани отрезни ленти
2835 / 27 x 0,9 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 5/8
EPIC GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 6/10
EPIC GP
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 8/12
EPIC GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 10/14
EPIC GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 2/3
SiClone
в наличност
69,53 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 4/6
SiClone
в наличност
69,53 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 3/4
XP
в наличност
77,52 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 4/6
XP
в наличност
77,52 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 3/4
SBX GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 4/6
SBX GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 5/8
SBX GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 6/10
SBX GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 8/12
SBX GP
в наличност
58,49 лв с ДДС
2835 / 27 x 0,9 mm / 12/16
SBX GP
в наличност
58,49 лв с ДДС