Назад

Лентоотрезна машина Everising H-1060

ilustrace

Отрезни ленти за Everising H-1060

Отделни препоръчани отрезни ленти
8300 / 54 x 1,6 mm / 0,8/1
EPIC GP
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 1,1/1,4
EPIC GP
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 1,1/1,4
SiClone
в наличност
466,38 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
SiClone
в наличност
466,38 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 2/3
SiClone
в наличност
466,38 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 3/4
SiClone
в наличност
466,38 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
XP
в наличност
492,47 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 2/3
XP
в наличност
492,47 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 2/3
SBX ONE
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 3/4
SBX ONE
в наличност
452,15 лв с ДДС
8300 / 54 x 1,6 mm / 4/6
SBX ONE
в наличност
452,15 лв с ДДС