Назад

Лентоотрезна машина PTX FSA

ilustrace

Отрезни ленти за PTX FSA

Отделни препоръчани отрезни ленти
5700 / 34 x 1,1 mm / 5/8
EPIC GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 4/6
SiClone
в наличност
176,63 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 3/4
SiClone
в наличност
176,63 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 2/3
SiClone
в наличност
176,63 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 4/6
XP
в наличност
191,75 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 3/4
XP
в наличност
191,75 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 8/12
SBX GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 6/10
SBX GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 5/8
SBX GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 4/6
SBX GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 3/4
SBX GP
в наличност
148,30 лв с ДДС
5700 / 34 x 1,1 mm / 2/3
SBX GP
в наличност
148,30 лв с ДДС