Назад

Лентоотрезна машина RES 520 SA

ilustrace

Отрезни ленти за RES 520 SA

Отделни препоръчани отрезни ленти
6400 / 41 x 1,3 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
254,78 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
254,78 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
254,78 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
254,78 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 5/8
EPIC GP
в наличност
254,78 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 1,4/2
SiClone
в наличност
260,88 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 2/3
SiClone
в наличност
260,88 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 3/4
SiClone
в наличност
260,88 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 1,4/2
XP
в наличност
290,74 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 3/4
XP
в наличност
290,74 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 3/4
SBX ONE
в наличност
254,78 лв с ДДС
6400 / 41 x 1,3 mm / 4/6
SBX ONE
в наличност
254,78 лв с ДДС