Назад

Лентоотрезна машина RES 520 CNC - AL

ilustrace

Отрезни ленти за RES 520 CNC - AL

Отделни препоръчани отрезни ленти
6400 / 54 x 1,6 mm / 0,8/1
EPIC GP
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 1,1/1,4
EPIC GP
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 1,1/1,4
SiClone
в наличност
359,62 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
SiClone
в наличност
359,62 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 2/3
SiClone
в наличност
359,62 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 3/4
SiClone
в наличност
359,62 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
XP
в наличност
379,73 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 2/3
XP
в наличност
379,73 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 2/3
SBX ONE
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 3/4
SBX ONE
в наличност
348,65 лв с ДДС
6400 / 54 x 1,6 mm / 4/6
SBX ONE
в наличност
348,65 лв с ДДС