Назад

Лентоотрезна машина RES 320/45 CNC

ilustrace

Отрезни ленти за RES 320/45 CNC

Отделни препоръчани отрезни ленти
4950 / 34 x 1,1 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 5/8
EPIC GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 2/3
SiClone
в наличност
153,39 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 4/6
SiClone
в наличност
153,39 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 3/4
XP
в наличност
166,52 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 4/6
XP
в наличност
166,52 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 2/3
SBX GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 3/4
SBX GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 4/6
SBX GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 5/8
SBX GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 6/10
SBX GP
в наличност
128,78 лв с ДДС
4950 / 34 x 1,1 mm / 8/12
SBX GP
в наличност
128,78 лв с ДДС