Назад

Лентоотрезна машина Meba 230 G / DG / DG-P / GA-P / GA-H / GA-NC

ilustrace

Отрезни ленти за Meba 230 G / DG / DG-P / GA-P / GA-H / GA-NC

Отделни препоръчани отрезни ленти
2720 / 27 x 0,9 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 5/8
EPIC GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 6/10
EPIC GP
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 8/12
EPIC GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 10/14
EPIC GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 2/3
SiClone
в наличност
66,71 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 4/6
SiClone
в наличност
66,71 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 3/4
XP
в наличност
74,37 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 4/6
XP
в наличност
74,37 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 3/4
SBX GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 4/6
SBX GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 5/8
SBX GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 6/10
SBX GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 8/12
SBX GP
в наличност
56,12 лв с ДДС
2720 / 27 x 0,9 mm / 12/16
SBX GP
в наличност
56,12 лв с ДДС