Назад

Лентоотрезна машина RES 1500 VS

ilustrace

Отрезни ленти за RES 1500 VS

Отделни препоръчани отрезни ленти
8450 / 54 x 1,6 mm / 0,8/1
EPIC GP
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 1,1/1,4
EPIC GP
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 1,1/1,4
SiClone
в наличност
474,81 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
SiClone
в наличност
474,81 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 2/3
SiClone
в наличност
474,81 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 3/4
SiClone
в наличност
474,81 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 1,4/2
XP
в наличност
501,37 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 2/3
XP
в наличност
501,37 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 2/3
SBX ONE
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 3/4
SBX ONE
в наличност
460,32 лв с ДДС
8450 / 54 x 1,6 mm / 4/6
SBX ONE
в наличност
460,32 лв с ДДС