Назад

Лентоотрезна машина RES 420 CNC - SA - AL

ilustrace

Отрезни ленти за RES 420 CNC - SA - AL

Отделни препоръчани отрезни ленти
5250 / 41 x 1,3 mm / 1,4/2
EPIC GP
в наличност
209,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 2/3
EPIC GP
в наличност
209,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 3/4
EPIC GP
в наличност
209,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 4/6
EPIC GP
в наличност
209,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 5/8
EPIC GP
в наличност
209,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 1,4/2
SiClone
в наличност
214,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 2/3
SiClone
в наличност
214,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 3/4
SiClone
в наличност
214,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 1,4/2
XP
в наличност
238,50 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 3/4
XP
в наличност
238,50 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 3/4
SBX ONE
в наличност
209,00 лв с ДДС
5250 / 41 x 1,3 mm / 4/6
SBX ONE
в наличност
209,00 лв с ДДС